Здрава Србија: Лекс специјалисом решити проблем умањених пензија

Став Одбора пензионера и старих лица Здраве Србије је да се проблем умањених пензија у Србији од 2014. до 2018. године може решити само уз посебан лекс специјалис, и зато ћемо у свим нашим општинским одборима широм Србије организовати посебне трибине на којима ћемо, заједно са пензионерима, пронаћи праведно и одрживо решење са којим ћемо изаћи пред надлежне институције државе Србије, изјавио је Михаило Пауновић, председник Одбора пензионера и старих лица Здраве Србије.

Са друге стране, наставио је Пауновић, према нашим подацима, у Србији има преко 170.000 лица старијих од 70 година која немају никаква примања и залагаћемо се да се и њима морају обезбедити минимални приходи за пристојан живот. У угрожену категорију старих лица спада и 17 одсто жена у Србији које немају никаква примања у старости, јер нису биле запослене, али су ипак привређивале овој земљи, рађале и одгајале децу, учествовале у разним акцијама изградње друштва и државе, давале за самодоприносе. Новоформирани одбор Здраве Србије ће се борити и за права свих оних пензионера који се налазе у поступку принудног извршења, којих у Србији тренутно има 23.145, и који су неадекватном социјалном политиком доведени у ситуацију дужничког ропства, закључио је Пауновић.