Здрава Србија ће заједно са новим члановнма који нам сваког дана приступају радити на реализацији визије да сви чланови друштва, од деце до пензионера, као и сви грађани Србије, имају исту могућност да се развијају у оквиру својих локалних средина и да се доприноси и порези троше управо тамо где су и настали – изјавио је Милан Стаматовић, председник Здраве Србије (ЗС), поводом приступања Реформског покрета пензионера и старијих лица Србије (РППСЛС) овој политичкој странци.

Желимо да заједничким снагама допринесемо достојанству, солидарности и развоју Србије на здравим основама, нагласио је Михаило Пауновић, председник РППСЛС, тако што ћемо се, сада као чланови Здраве Србије, залагати за уједначавање пружања услуга у јавним и приватним здравственим установама, за ревитализацију бања и рехабилитационих центара, као и за увођење наменских ваучера за најугроженије категорије пензионера.

Стаматовић и Пауновић су се сложили да је здравље грађана, схваћено у најширем смислу, оно што грађане привлачи Здравој Србији и да је идеја модерне Србије, засноване на равномерном регионалном развоју, вредним и поштеним домаћинима, младима који своју перспективу виде у Србији и економски јаком друштву, оно за шта ће се заузимати у наредном периоду.