Стаматовић: Позитивна искуства са Златибора искористићемо за развој туризма у Зајечару

Циљ Здраве Србије (ЗС) је да у Зајечару поспеши развој туризма и пренесе сва позитивна искуства са Златибора, јер ће се са унапређењем туристичке понуде покренути и остале привредне гране, пошто туристи најчешће купују прехрамбене, али и све остале производе које производи локално становништво, тако да један динар уложен у развој туризма доноси три до четири динара у развоју пољопривреде, грађевинарства, саобраћаја и других грана привреде – изјавио је Милан Стаматовић, председник Здраве Србије (ЗС).

Здрава Србија ће се залагати за израду планске документације, у оквиру које ће бити предвиђено проширење смештајних капацитета и изградња хотела високе категорије, који ће поседовати базене и додатне садржаје, попут велнес, спа и терена за рекреацију и спорт, чиме ће се, у потпуности, искористи туристички потенцијали и извори термалне воде по којима је позната Гамзиградска бања – каже Стаматовић.

Улагањем у инфраструктуру, оживљавањем бањског и сеоског туризма, и привлачењем нових инвестиција на подручју града Зајечара обезбедиће се целокупан привредни раст, отвориће се нова радна места, смањиће се незапосленост, побољшаће се животни стандард људи, повећаће се наталитет, а то све заједно утицаће да се заустави одлазак становништва из Зајечару и околних села, што је од пресудног значаја за будућност овог краја – закључио је Стаматовић.