Држава одложила наплату пореза предузећу “Златибор-турист”

“Мало предузеће” са великом имовином

Регионално одељење Пореске управе у Крагујевцу је одложило извршење решења општине Чајетина којим је та локална самоуправа наложила приватном предузећу “Златибор-турист” да уплати скоро 50 милиона динара пореза на имовину.

Уз истицање да је “потез Пореске управе изненадио надлежне службе у чајетинској општини”, та локална самоуправа је саопштила да се тиме “крши закон и да се, уз помоћ државних органа, неко неосновано богати”.

– Образложење је потпуно криминално: “као малом правном лицу била би им нанета ненадокнадива штета”. А то “мало правно лице” присвојило је земљу у центру туристичког насеља Златибор, вредну више милијарди евра – наведено је у саопштењу из општине Чајетина.

– “Златибор турист” су, како се даље наводи у саопштењу, без правног основа, а уз помоћ сумњивих судских пресуда, преузела приватна лица, без плаћања земље и накнада за комунално опремање. На тај начин дошли су до вредног земљишта у срцу Златибора, а сад им још Пореска управа из Крагујевца омогућава да не плаћају ни порез”.

Уз истицање да “грађани Чајетине и сви инвеститори, који поштено и уредно измирују своје обавезе према држави, постављају питање да ли су они грађани трећег или ко зна ког реда у Србији, челници Чајетине се питају “зашто једна група људи у овој земљи, која није привилегована, поштује сва правила, плаћа обавезе и пуни буџет Републике Србије, док они који су подржавали све власти из личне користи, а у циљу спровођења криминалних одлука које су предлагали – и даље се бахате?”.

– У више наврата смо упозоравали на проблем приватизације “Златибор-туриста” и Пољопривредног комбината “Златибор”. Да ли овакав поступак крагујевачке филијале Пореске управе значи да су појединци јачи од државе и да они преузимају улогу јавних институција, па сада можда њима треба да плаћамо порезе и друге дажбине, наведено је у чајетинском саопштењу, уз поруку да “поштени чланови владајућих странака не смеју да подржавају такве срамне потезе државних институција”.

Иначе, пословодство “Златибор-туриста” је 15. јуна ове године захтевало од крагујевачке филијале Пореске управе да одложи извршење решења Службе локалне пореске администрације општине Чајетина која је том предузећу наложила да, на име непријављеног пореза на имовину за 2014, 2015. и 2016. годину, уплати 39.507.702,13 динара и камату од 9.312.223,09 динара. Као разлог за одлагање, наведено је да би наплатом пореза “Златибор-туристу” била “нанета ненадокнадива економска штета”.

Крагујевачко одељење Пореске управе је изашло у сусрет том предузећу и подсетило на то да је “предузетнику и малом правном лицу могуће одложити плаћање пореза, уколико дуг износи најмање пет одсто од укупног годишњег прихода исказаног у последњем финансијском извештају”.

Пошто јавни финансијски извештај о пословању тог предузећа још није објављен за прошлу годину, Пореска управа је навела да је као релевантне податке користила билансе стања и успеха предузећа из 2015, те да је на основу тога “Златибор-турсит” “разврстано као мало приватно лице”.