НОВА ОДЛУКА: Без плаћања накнаде за возила кроз паркове Златибор, Радан, Стара Планина, Голија…

Јавно предузеће “Србијашуме” саопштило је данас да је ставило ван снаге део Одлуке о накнадама за коришћење Паркова природе и осталих заштићених подручја, која се односи на наплату накнада за улазак моторним возилом у заштићено подручје.

Како се наводи у саопштењу, реч је о парковима природе “Златибор”, “Радан”, “Стара планина”, “Голија”, “Сићевачка клисура” и осталим заштићеним подручјима, где је управљач ЈП “Србијашуме”.

ЈП “Србијашуме” подсећа да као управљач заштићеног подручја има обавезу да врши наплату накнада за коришћење заштићеног подручја по члану 70 Закона о заштити природе и Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићених подручја.

Наводи и да је донело Одлуку о накнадама за коришћење Паркова природе и осталих заштићених подручја, на које је сагласност дало надлежно Министарство.

Како се објашњава, наведеним одлукама, локално становништво је изузето од плаћања накнаде за пролазак моторним возилом кроз заштићено подручје.

“У заштићеним подручјима у којима је управљач ЈП ‘Србијашуме’, од којих су нека установљена 2001. године (ПП “Голија’) и 2009. године (ПП ‘Стара планина’), не врши наплату накнаде за улазак моторним возилом у заштићено подручје”, наводи се у саопшењу.

Текст преузет са сајта: https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3090521/nova-odluka-bez-placanja-naknade-za-vozila-kroz-parkove-zlatibor-radan-stara-planina-golija